Wielokrotna cena transferowa

Jarosław Kujawski

Abstract

A multiple transfer price approach, applied to allocate a contract contribution margin between many cooperating profit centres, has been put forward in the article. The model should prevent dysfunctional behaviour of profit centres managers, and thus inhibit internal conflicts which may occur when the managers perceive the allocation of contract contribution margin as a threat to their profitability targets. For the sake of clarity, a multiple transfer price is understood in the text as a quadruple transfer price. It is proposed to calculate the multiple transfer price in accordance with the contribution margin ratio conservation principle which guarantees that the target contribution-margin-to-sales ratios of cooperating profit centres is maintained at a pre-determined level. Additionally, a contribution-margin performance report disclosing the notional inter-centre revenues, is put forward. Finally, it is suggested that the mechanism can be applied to many profit centres.
Author Jarosław Kujawski (FM / DA / MAU)
Jarosław Kujawski,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsMultiple transfer pricing
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages253-264
Publication size in sheets0.53
Keywords in Polishcena transferowa, cena dualna, cena wielokrotna, centrum zysku, zasada zachowania marży pokrycia
Keywords in Englishtransfer price, internal price, profit centre, contribution margin ratio conservation principle
Abstract in PolishW artykule zaproponowano zastosowanie wielokrotnej ceny wewnętrznej (transferowej) w rozliczeniu marży pokrycia kontraktu na wiele kooperujących centrów zysku. Cena wielokrotna zapobiega zachowaniom dysfunkcjonalnym i konfliktowi wewnętrznemu w organizacji w sytuacji postrzeganego przez menedżerów zagrożenia realizacji celów marżowych centrów zysku. Dla uproszczenia przekazu w niniejszym tekście przez cenę wielokrotną rozumie się cenę poczwórną. Jako metodę kalkulacji ceny wielokrotnej zaproponowano formuły cenowe oparte na zasadzie zachowania wskaźnika marży pokrycia, która gwarantuje utrzymanie pożądanej rentowności marżowej kooperujących centrów zysku i eliminuje niepożądane zachowania menedżerskie. Jako sprawozdanie zarządcze zaproponowano rachunek marż pokrycia, w którym zawarto pozycje korygujące i eliminujące różnice wynikające z zastosowanej ceny wielokrotnej. W zakończeniu wskazano na możliwość swobodnego stosowania wielokrotnej ceny wewnętrznej, gdy w transakcji wewnętrznej uczestniczy większa liczba centrów zysku.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=47087
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back