Zastosowanie koncepcji Airport Link w Polsce na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Paweł Gałka

Abstract

This article discusses the use of the concept of rail connections to and from airports in Poland. It presents the theoretical aspect of this concept, a network of railway connections with airports in Poland and the results of their own. The rationale for choosing the theme of a scientific article is the rapid development of air transport in Poland and the need to create an effective network of feeder and ondrive passengers using the airports. In this article, the research hypothesis assumed that the use of the concept of Airport Link in Poland is justified in the case of incorporating this type of rail in the transport network and the regional agglomeration. In order to verify the hypothesis of the research method was used individual interview based on a questionnaire conducted among passengers Pomeranian Metropolitan Railway and analysis of available secondary sources, i.e. the scientific literature (monographs and scientific articles) and the available reports and analyzes. The results of the study were presented in a descriptive and graphic form (in the form of charts, tables and figures).
Author Paweł Gałka (FE / DTM)
Paweł Gałka,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsApplication of the Airport Link concept in Poland on the example Pomeranian Metropolitan Railway
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No61
Pages153-164
Publication size in sheets1
Keywords in PolishAirport Link, połączenia kolejowe z portami lotniczymi, Pomorska Kolej Metropolitalna
Keywords in EnglishAirport Link, rail links to airports, Pomeranian Metropolitan Railway
Abstract in PolishW artykule omówiono zastosowanie koncepcji połączeń kolejowych z portami lotniczymi w Polsce. Przedstawiono aspekty teoretyczne koncepcji i wyniki badań własnych. Uzasadnieniem wyboru tematu opracowania jest dynamiczny rozwój transportu lotniczego w Polsce i konieczność stworzenia efektywnej sieci dowozowej i odwozowej pasażerów korzystających z portów lotniczych. Jako hipotezę badawczą przyjęto, że zastosowanie koncepcji Airport Link w Polsce ma uzasadnienie po wkomponowaniu tego typu połączeń kolejowych w sieć transportu aglomeracyjnego i regionalnego. W celu zweryfikowania hipotezy badawczej zastosowano metodę wywiadu indywidualnego na podstawie kwestionariusza ankiety, która została przeprowadzona wśród pasażerów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz analizę dostępnych źródeł wtórnych, tj. literatury naukowej (monografii i artykułów), a także dostępnych raportów i analiz. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej i graficznej (w postaci tabel i rysunków).
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back