Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce

Jan Frankowski , Magdalena Szmytkowska

Abstract

n/a
Author Jan Frankowski (FOG / IG / DS-EG)
Jan Frankowski,,
- Depertment of Socio-Economic Geography
, Magdalena Szmytkowska (FOG / IG / DS-EG)
Magdalena Szmytkowska,,
- Depertment of Socio-Economic Geography
Other language title versionsRegional diversity of new urban partnerships in Poland
Journal seriesZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ, ISSN 1896-0200, e-ISSN 2084-3968, (B 11 pkt)
Issue year2015
No2 (30)
Pages131-150
Publication size in sheets1
Keywords in Polishzarządzanie wielopoziomowe, miejskie obszary funkcjonalne, partnerstwa miejskie, zintegrowane inwestycje terytorialne, regionalne programy operacyjne
Keywords in Englishmulti-level governance, functional urban areas, city partnerships, integrated territorial investments, regional operational programs
DOIDOI:10.4467/20843968ZP.15.012.3583
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 18-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 18-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back