Mikroprzedsiębiorstwa jako szczególna forma przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej

Sylwia Pangsy-Kania

Abstract

The article analyzes the importance of microenterprises as a special form of entrepreneurship. The study analyzed data for the 28 European Union member states from the point of view of the number of microenterprises, employment and value added. Particular attention was paid to changes in these three indicators taking 2008 as the base year. The last year of the analysis is 2018. Dynamics in the context of sector research was also presented. The article also includes the issue concerning the participation of EU microenterprises in value of export and import. The aim of the analysis was to analyze the potential of microfirms as the special form of entrepreneurship. The quantitative method based on own calculations available by Eurostat is evidently dominant. To sum up, further research in the area of the analyzed problem is required, supplemented with qualitative data.
Author Sylwia Pangsy-Kania (FE / IIB)
Sylwia Pangsy-Kania,,
- Institute of International Business
Other language title versionsMicroenterprises as the special form of entrepreneurship in the countries of the European Union
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages299-311
Publication size in sheets1
Keywords in Polishmikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, Unia Europejska, zatrudnienie, wartość dodana, eksport, import
Keywords in Englishmicroenterprises, small and medium-sized enterprises (SMEs), large enterprises, European Union, employment, gross value added, export, import
Abstract in PolishW artykule przeprowadzona została analiza dotycząca znaczenia mikroprzedsiębiorstw jako szczególnej formy przedsiębiorczości. W opracowaniu przeanalizowane zostały dane dla 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia liczby mikroprzedsiębiorstw, zatrudnienia oraz wartości dodanej. Szczególna uwaga została zwrócona na zmiany w zakresie tych trzech wskaźników po przyjęciu roku 2008 za bazowy. Szereg czasowy kończy się na 2018 roku. Przedstawiona została także dynamika w kontekście badań sektorowych. W artykule uwzględniono również problematykę udziału unijnych mikroprzedsiębiorstw w wartości eksportu i importu. Celem pracy jest wykazanie znaczenia mikroprzedsiębiorstw jako szczególnej formy przedsiębiorczości w UE. Podstawę pracy stanowi metoda ilościowa oparta na obliczeniach własnych udostępnionych przez Eurostat. Konieczne są dalsze badania w zakresie analizowanej problematyki uzupełnione o dane jakościowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.25
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back