Pedagogika skupiona na rzeczy – wprowadzenie do idei

Piotr Zamojski

Abstract

In this article I aim to outline the concept of thing-centred pedagogy. I begin with the analysis of diverse forms of pedagogy focusing on the curriculum, teachers, and students. This leads me to the well-known problem of decay of our ideological imagination: it seems that in the face of serious allegations against curriculum-centred and teacher-centred pedagogies we are unable to perceive education otherwise than as student-centred, regardless of some significant problems with such an approach. Finally, thing-centred pedagogy is outlined as a propositional way out of this deadlock. The analysis consists of four basic assumptions of thing-centred pedagogy: that there is one common world, that a thing exists prior to an object, that one cannot use things but can study them, and that there is educational equality enabled by a common thing of study.
Author Piotr Zamojski (FSS/IE/DCT)
Piotr Zamojski,,
- Division of Curriculum Theory
Other language title versionsThing-centred pedagogy: an introduction
Journal seriesParezja, ISSN 2353-7914, (0 pkt)
Issue year2019
No1
Pages12-29
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishArendt, pedagogika po-krytyczna, pedagogika skupiona na rzeczy, studiowanie, rzecz
Keywords in EnglishArendt, post-critical pedagogy, thing-centred pedagogy, studying, a thing
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony idei pedagogiki skupionej na rzeczy, która zostaje odróżniona od innych form centryzmu pedagogicznego: programocentryczności, nauczycielocentryczności i pajdocentryzmu. Analiza argumentów krytycznych wobec tych rodzajów skoncentrowania pedagogiki prowadzi do znanego problemu uwiądu wyobraźni ideologicznej. Idea pedagogiki skupionej na rzeczach jest analizowana jako propozycja wykroczenia poza ten stan. Badane są cztery fundamentalne założenia tej perspektywy: 1) istnieje jeden, wspólny świat; 2) rzecz jest pierwotna wobec przedmiotu; 3) rzeczy nie można używać, a jedynie można ją studiować; 4) istnieje edukacyjna równość, której miarą jest rzecz.
DOIDOI:10.15290/parezja.2019.11.02
URL http://www.parezja.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-10.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?