Niematerialne dziedzictwo kulturowe na ziemiach "starych" i "nowych" Pomorza Wschodniego. Kontynuacja - odrzucenie - przywracanie - tworzenie

Anna Kwaśniewska

Abstract

n/a
Author Anna Kwaśniewska IAiE
Anna Kwaśniewska,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Pages263-286
Book Przybyła-Dumin Agnieszka (eds.): Narracja, obyczaj, wiedza... : o zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego Ochrona, no. 3, 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Narodowy Instytut Dziedzictwa, ISBN 978-83-932093-7-8
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back