Drzwi otwarte i życiowa szansa: kreowanie gastrocelebrytów w programie MasterChef Polska

Agata Bachórz

Abstract

The paper focuses on celebrity chefs in Poland as a relatively new phenomenon. In the first part of the paper a synthetic review of the discussion about celebrity chefs in global foodscapes is given. In the second part an analysis of Polish version of cookery show MasterChef is presented. The program is interpreted as a carrier for the meanings about the formation of a new gastronomic field in Poland with celebrities of different scale as key actors. The show’s imitative character as well as its detachment from rather conservative eating habits of the majority of Poles is underlined. Polish MasterChef presents culinary capital as seemingly accessible to everyone, recruits smaller-scale food celebrities and stimulates a development of a new food culture connected to a global gastronomic field. This process is a part of larger lifestyle modernization in Poland: the show positively interprets biographical and cultural change, defines the relationship between passion and work, and promotes the specific idea of life success.
Autor Agata Bachórz (WNS / IFSiD / ZAS)
Agata Bachórz
- Zakład Antropologii Społecznej
Tytuł czasopisma/seriiKultura Popularna, ISSN 1644-8340, e-ISSN 2391-6788, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr1 (59)
Paginacja94-108
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimszefowie kuchni-celebryci, celebryci żywieniowi, telewizja kulinarna, pole gastronomiczne, zmiana społeczna, postsocjalizm, późny kapitalizm
Słowa kluczowe w języku angielskimcelebrity chefs, food celebrities, food television, gastronomic field, social change, postsocialism, late capitalism
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2624
URL https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=190030
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?