Zróżnicowanie postaw wobec konsultacji społecznych w Polsce jako przejaw regionalnego zróżnicowania tradycji obywatelskich

Arkadiusz Peisert

Abstract

This article presents the not new, but still fascinating, subject of the impact of regional differences in Poland on civic attitudes and behaviour. It is based on the assumption that the territories subject to the Prussian Partition, the Russian Partition or the Austrian Partition, respectively, of Poland in the 19th century still have very important differences in their civic traditions in today’s Poland. The so called northern and Western Territories incorporated into Poland after WWII (and formerly belonging to Prussia) are a separate issue and are discussed separately. In the article, the main indicator of this differentation consists of the attitudes and behaviours with respect to social consultations. This article utilises outputs of the research into civic participation which was carried out within the framework of the programme “Let’s decide together”, financed by European Union and accessed thanks to the Foundation of the Public Affairs Institute in Warsaw.
Author Arkadiusz Peisert (FSS / IPSJ / DSTSRM)
Arkadiusz Peisert,,
- Division of Sociological Theory and Social Reasearch Methodology
Other language title versionsThe differences in the attitudes towards social consultations in Poland as a manifestation of the regional differentiation of civic traditions
Journal seriesPrzegląd Socjologiczny, ISSN 0033-2356, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol66
No3
Pages97-113
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrozbiory Polski, konsultacje społeczne, tradycje obywatelskie, partycypacja obywatelska partycypacja społeczna
Keywords in Englishpartitions of Poland, social consultations, civic traditions, civic participation, social participation
Abstract in PolishArtykuł podejmuje już nienową, ale wciąż interesującą tematykę wpływu różnic regionalnych na postawy i zachowania obywatelskie, wychodząc z założenia, że bardzo istotnym czynnikiem różnicującym tradycje obywatelskie na obszarze Polski jest uprzednia przynależność obszaru do danego mocarstwa zaborczego. Osobny obszar stanowią ziemie przyłączone do Polski w 1945r., które w okresie zaborów bez wyjątku należały do Prus. W opracowaniu wskaźnikiem omawianego zróżnicowania są głównie postawy i zachowania wobec konsultacji społecznych. Do przygotowania opracowania wykorzystano wyniki badania partycypacji obywatelskiej w Polsce zrealizowanego w ramach programu „Decydujmy razem”, finansowanego przez Unię Europejską, udostępnionego dzięki uprzejmości Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.
DOIDOI:10.26485/PS/2017/66.3/4
URL http://ltn.lodz.pl/images/PS/66_3/04_peisert.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 30-03-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 30-03-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back