Legal and financial aspects of the development of pension funds in Poland

Jerzy Piotr Gwizdała , Marzena Wojtaszko

Abstract

The aim of the article is to show the impact of pension reform in Poland on the development of pension funds (OFE). The focus is on an analysis of pension funds the functioning of which in recent years has been subject to extensive modifications. It also investigates the level of knowledge about social insurance in Polish society. As a result of a review of the literature and documents published by Poland and EU member states, a synthetic study of legal and financial aspects regarding the development of Open Pension Funds (OFE) during a period of intense systemic changes in Poland is offered. The article expands and organizes knowledge about the functioning of pension funds in Poland and makes it possible to look critically at their development and the transformations leading to the liquidation of Open Pension Funds. The described results of these analyses are of a partial nature and constitute a fragment of broader research carried out by the authors.
Autor Jerzy Piotr Gwizdała (WZ / KBiF)
Jerzy Piotr Gwizdała
- Katedra Bankowości i Finansów
, Marzena Wojtaszko ()
Marzena Wojtaszko
- Uniwersytet Gdański
Tytuł czasopisma/seriiFinancial Law Review, ISSN , e-ISSN 2299-6834, (0 pkt)
Rok wydania2019
Tom1
Nr13
Paginacja15-28
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku angielskimPension fund, system, reform, pension insurance
DOIDOI:10.4467/22996834FLR.19.002.10278
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/13813/
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót