Universality of the Rhodian maritime law from the standpoint of neoevolutionism

Jacek Wiewiorowski

Abstract

The text addresses the Rhodian maritime law (i.e. lex Rhodia de iactu [Rhodian law about jettison]), which is considered to be a primary source of knowledge of the terms of jettison and other risks associated with navigation in maritime law. First it presents general information concerning the issue and the impact of law in legal history. Then, the author draws on the findings of sciences with regard to the roots of sense of justice among humans and points to their correspondences with the solutions adopted in Rhodian law about jettison. In conclusion, the author advocates the need to resort to the achievements of evolutionary psychology in studies devoted to Roman law and modern legal studies as well. In his opinion, this would serve to verify and support the thesis that certain solutions developed by Roman law are universal as well as to promote the idea of returning to the unity of knowledge (consilience).
Author Jacek Wiewiorowski (FLA / ZPRz)
Jacek Wiewiorowski,,
- Zakład Prawa Rzymskiego
Journal seriesGdańskie Studia Prawnicze, [Gdansk Law Review], ISSN 1734-5669, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages217-230
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishlex Rhodia de iactu, prawo rzymskie, historia prawa, psychologia ewolucyjna, konsiliencja
Keywords in Englishlex Rhodia de iactu, Roman law, legal history, evolutionary psychology, consilience
Abstract in PolishTekst dotyczy tzw. rodyjskiej ustawy o zrzucie morskim (tj. lex Rhodia de iactu), która uznawana jest za podstawowe źródło tradycji prawa morskiego w aspekcie ryzyka przy przymusowym zrzucie morskim. Autor prezentuje w nim na wstępie podstawowe informacje o lex Rhodia de iactu i jej znaczeniu w dziejach prawa. Następnie, biorąc pod uwagę współczesne ustalenia neoewolucjonizmu na temat źródeł poczucia sprawiedliwości u ludzi, wskazuje na ich zbieżność z regułami lex Rhodia de iactu. We wnioskach autor zwraca uwagę na konieczność uwzględniania osiągnięć psychologii ewolucyjnej w badaniach nad prawem rzymskim i we współczesnym prawoznawstwie. Jego zdaniem służyć może to weryfikacji tezy o uniwersalizmie części rozstrzygnięć prawa rzymskiego i popularyzacji potrzeby powrotu od ideału jedności wiedzy - konsiliencji.
DOIDOI:10.26881/gsp.2019.3.17
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?