Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i realizacji projektów w formule PPP

Lech Jędrzejewski

Abstract

The paper is devoted to issues related to building a risk management system for businesses in the areas of operations and implementation of infrastructure projects. The article defines the concept of risk in business processes and identifies risks occurring in infrastructure projects. In the text, the principles have been presented for protection against the effects of political, contracting, environmental, ecological, product, process, operational and personnel risk.
Author Lech Jędrzejewski (FM/DIRE)
Lech Jędrzejewski,,
- Department of Investments and Real Estate
Other language title versionsRisk management in the operating activities of an enterprise and in public-private partnership projects
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No1
Pages65-80
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishfinanse przedsiębiorstw, ryzyko operacyjne i projektowe
Keywords in Englishcorporate finance, operational and project risk
Abstract in PolishArtykuł poświęcono zagadnieniom związanym z budowaniem systemu zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorców w obszarach działalności operacyjnej i realizacji projektów infrastrukturalnych. W artykule zdefiniowano pojęcie ryzyka w procesach biznesowych, dokonano identyfikacji rodzajów ryzyka występującego w projektach infra-strukturalnych. Określono zasady ochrony przed skutkami ryzyka politycznego, ryzyka wykonawstwa, ryzyka środowiskowego i ekologicznego oraz ryzyka produktu, technologicznego, operacyjnego i personalnego.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/04/5_L_Jedrzejewski_WG_2017_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?