Budowanie konkurencyjności usług logistycznych w obsłudze ładunków skonteneryzowanych w portach morskich Gdańska i Gdyni

Tomasz Nowosielski

Abstract

n/a
Autor Tomasz Nowosielski (WE / ITiHM)
Tomasz Nowosielski
- Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Paginacja169-186
Książka Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych : praca zbiorowa, 2012, Wydawnictwo PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk, ISBN 978-83-7518-418-1
Słowa kluczowe w języku polskimlądowo-morskie łańcuchy transportowe, konkurencyjność, porty morskie, konteneryzacja, morskie terminale kontenerowe
Słowa kluczowe w języku angielskiminland-sea transport chains, competitiveness, sea ports, containerization, container terminals
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?