Polisemia konstrukcji słowotwórczych a problem kategoryzacji derywatów na przykładzie derywatów z formantem -acz

Agata Skupin

Abstract

n/a
Author Agata Skupin (FL)
Agata Skupin,,
- Faculty of Languages
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No2
Pages42-51
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsłowotwórstwo, derywaty asocjacyjne, homonimia słowotwórcza, wieloznaczność, kategorie słowotwórcze
Keywords in Englishword formation, associative derivatives, homonymy in derivation, polysemy, categorization in derivation
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.010.7147
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back