A Luta Continua. Cadernos de Cultura Popular : podręcznik do alfabetyzacji i postalfabetyzacji dorosłych współautorstwa Paula Freire jako przykład emancypacyjnej edukacji ludowej

Piotr Stańczyk

Abstract

Głównym celem artykułu jest przedstawienie analizy zawartości Freirowskiego podręcznika do alfabetyzacji i postalfabetyzacji stosowanego w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w kontekście procesów dekolonizacji i demokratyzacji. A Luta Continua jest formą praktycznej realizacji założeń paradygmatu pedagogiki emancypacyjnej P. Freirego, która pochodzi z okresu radykalizacji tego brazylijskiego filozofa edukacji i edukatora. Treść tego podręcznika realizuje założenie dowartościowania warstw ludowych, kultury popularnej i codziennego życia, na równi z nauką czytania i pisania.
Author Piotr Stańczyk (FSS / IE / DPECS)
Piotr Stańczyk,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsA Luta Continua. Cadernos de Cultura Popular : adults’ alphabetization and post-alphabetization handbook of Paulo Freire as an example of emancipatory popular education
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2017
Vol20
No2 (78)
Pages29-51
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishdekolonizacja, alfabetyzacja, edukacja ludowa, pedagogika emancypacyjna
Keywords in Englishdecolonization, alphabetization, popular education, pedagogy of emancipation, critical pedagogy
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_78_2.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back