Prospektywne ukierunkowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Maciej Gierusz

Abstract

n/a
Author Maciej Gierusz ZRZ
Maciej Gierusz,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsForward - looking approach of IFRS reporting
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189
Issue year2016
Vol14
No4
Pages235-259
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishsprawozdawczość finansowa, prospektywność, użyteczność, rachunkowość zarządcza
Keywords in Englishfinancial reporting, prospective, relevance, management accounting
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back