Pozycja krajów Europy środkowo-wschodniej na globalnym rynku BPO

Dominik Aziewicz

Abstract

The aim of this article is to describe Business Process Outsourcing market in Central Eastern European countries, and verify the position of CEE countries on the global BPO market. Firstly, the author provides theoretical background connected with offshoring, BPO and SSC focusing mainly on motives of investors and benefits of countries. Next, he presents global leaders of business process outsourcing market, such as India, China, Brasil and Mexico searching for guidelines for CEE countries. Finally, he analyzesthe countries of Central and Eastern Europe region, focusing on the number of service centers operating in the country and the size of employment in the BPO sector.
Autor Dominik Aziewicz (WE / KMakro)
Dominik Aziewicz
- Katedra Makroekonomii
Inne wersje tytułuCentral Eastern Europein BPO market
Paginacja253-264
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Grynia Alina (red.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Słowa kluczowe w języku angielskimoutsourcing, offshoring, BPO, SSC, nearshoring, farshoring
Streszczenie w języku polskimNiniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy pozycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej na globalnym rynku BPO oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki decydują o tym, że jedne kraje skutecznie przyciągają tego typu inwestycje, a innym się to nie udaje. W pierwszej kolejności uporządkowane zostały podstawowe pojęcia i zdefiniowano główne motywy, jakimi kierują się korporacje, przenosząc niektóre procesy do obcych krajów. Następnie opisano globalnych liderów, próbując ustalić, jakie czynniki wpłynęły na ich sukces i czy wdrożone tam rozwiązania mogą być zastosowane również w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W dalszej kolejności zostały zaprezentowane charakterystyki wybranych krajów omawianego regionu. Dokonując ich opisu, skoncentrowano się na liczbie centrów usług działających w danym kraju oraz wielkości zatrudnienia. Podjęto również próbę zdefiniowania najważniejszych czynników, które wpłynęły na pozycję omawianego kraju.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?