Cruising ships in the ports of Gdynia and Gdańsk

Tadeusz Palmowski , Valentin S. Korneevets

Abstract

The maritime tourist market is among the most attractive areas of business. The article identifies the transformation trends in Gdynia and Gdańsk cruising traffic in the years 2000-2017. In recent years, the Baltic has become one of the most vibrantly developing key cruising markets. Up to the year 2016, Gdynia enjoyed the greatest number of cruise ships calling Polish ports. Gdańsk took the lead in 2017. As the biggest cruise vessels continue to call Gdynia, whereas smaller ones call Gdańsk, the port of Gdynia continues to handle a considerably bigger number of passengers. The development of marine cruising tourism generates benefits for the ports themselves and the cities of Gdynia and Gdańsk, as well as the entire Pomeranian region.
Author Tadeusz Palmowski (FOG / IG / DRDG)
Tadeusz Palmowski,,
- Department of Regional Development Geography
, Valentin S. Korneevets
Valentin S. Korneevets,,
-
Other language title versionsCruising w portach Gdyni i Gdańska
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2018
No3 (43)
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcruising, morski rynek bałtycki, Gdańsk, Gdynia
Keywords in Englishcruising, Baltic maritime market, Gdańsk, Gdynia
Abstract in PolishMorski rynek turystyczny należy do jednego z najbardziej atrakcyjnych obszarów działalności. Celem artykułu jest wskazanie kierunków przemian w jakie zachodziły w portach Gdyni i Gdańska w ruchu cruisingowym w latach 2000-2017. W ostatnich latach Bałtyk stał się jednym najszybciej rozwijających się głównych rynków żeglugi wycieczkowej. Do roku 2016 liczba zawijających statków tego typu do Gdyni była największa spośród polskich portów. Od 2017 roku na czoło wysunął się Gdańsk. Ze względu na to że duże cruisery zawijają do Gdyni, a mniejsze do Gdańska znacznie więcej pasażerów wycieczkowców nadal obsługuje port w Gdyni. Rozwój morskiej turystyki cruisingowej przynosi wymierne korzyści nie tylko portom, ale i miastom Gdynia, Gdańsk i całemu Pomorzu.
DOIDOI:10.18276/ept.2018.3.43-09
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?