Polska pamięć dzisiaj. Co powstaje? Trwały ślad i mechanizmy niepamiętania

Stefan Chwin

Abstract

n/a
Autor Stefan Chwin (WF / IFP)
Stefan Chwin
- Instytut Filologii Polskiej
Inne wersje tytułuPolish memory - today : what remains? A lasting trace and mechanisms of fortetting
Tytuł czasopisma/seriiTeksty Drugie, ISSN 0867-0633, (C 15 pkt)
Rok wydania2016
Nr6 (162)
Paginacja15-29
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku angielskimcollective memory, historiosophy subiectivite in history, synechdoche in historiography, historiosophical matrixes of memory
Klasyfikacja ASJC1208 Literature and Literary Theory
Językpl polski
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 15.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.028
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?