FX prime brokerage industry

Monika Szmelter

Abstract

The paper focuses on FX prime brokerage (FXPB) service, provided by brokers (mostly large banks) to their clients, which consists in enabling them to trade with other banks using their pre-screened credit and in their name (e.g. by providing them with access to electronic platforms that are only available to a limited group of dealers). The aim of the paper is to indicate the role of prime brokers in the creation of forex turnovers. The methodology used in the paper is based on the analysis of specialist literature and data collected by the Bank for International Settlements (BIS) from market-makers (the most active financial institutions making different foreign exchange transactions, often named 'reporting dealers'). The results of the survey of the global forex market organized by the BIS are provided regularly once every three years, last time in April 2013. The results of the April 2016 research will be published in December 2016 or next year. As previous BIS analyses didn't touch the problem of prime-brokered transactions in the global forex market (there is a lack of advanced statistics on prime-brokered transactions in the forex market), the paper focuses on data from April 2013 only. FX prime brokerage service has been contributing to the growth of the forex market from the very introduction of FXPB to the banking offer in the early 1990s. From many years there have been a tendency to make the foreign exchange market more open and to facilitate investors to access its services. FXPB enables smaller financial institutions (mainly hedge funds) to trade with large commercial and investment banks, which would remain out of their reach without the help of FX prime brokers. The growth of the foreign exchange market turnover is due to the growing activity of the customers of prime brokers.
Author Monika Szmelter (FE / IIB)
Monika Szmelter,,
- Institute of International Business
Other language title versionsUsługi "prime brokerage" na globalnym rynku walutowym
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages222-232
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishforeks, rynek walutowy, usługa brokerska rynku walutowego, broker rynku walutowego
Keywords in Englishforex, foreign exchange market, FX prime brokerage, FX prime broker
Abstract in PolishArtykuł poświęcono problematyce handlu na rynku walutowym za pośrednictwem brokerów udostępniających klientom swoje linie kredytowe. Funkcję tę pełnią zazwyczaj duże banki, aktywnie inwestujące na foreksie. Ich klientami korzystającymi z usługi prime brokerage są głównie fundusze hedgingowe, które w ten sposób w imieniu banku, lecz na swój rachunek przeprowadzają operacje walutowe z szerokim gronem inwestorów na całym świecie. Celem autora było wskazanie roli tego rodzaju pośredników na globalnym foreksie. Aby go osiągnąć, dokonano przeglądu wybranych pozycji literatury naukowej, a także przeprowadzono analizę dziennych obrotów rynku walutowego ze szczególnym uwzględnieniem handlu za pośrednictwem instytucji świadczących usługę prime brokerage. Badanie foreksu opiera się na informacjach pozyskanych przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w kwietniu 2013 r. (ostanie dostępne badanie) od najbardziej aktywnych uczestników rynku (projekt badawczy jest realizowany cyklicznie w trzyletnich odstępach, a jego pełne wyniki publikowane są w roku kolejnym). Produkt finansowy, jakim jest usługa prime brokerage, od samego początku jego wprowadzenia do oferty bankowej przyczynia się do zwiększenia obrotów na światowym rynku walutowym. Od kilkunastu lat na globalnym foreksie zauważalna jest tendencja do jego systematycznego otwierania się na nowych inwestorów i ułatwiania im przeprowadzania operacji walutowych. Przykładem tego jest właśnie poszerzanie dostępu do rynku walutowego poprzez stwarzanie możliwości zawierania transakcji z wieloma inwestorami globalnymi, niedostępnymi dla mniejszych uczestników rynku walutowego z uwagi na zbyt ryzykowny profil ich działalności.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.059.5640
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2118
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?