Rozwój transgranicznego handlu internetowego - wyzwania dla administracji celnych

Monika Grottel

Abstract

The priority for customs administrations is to ensure the safety and security of international supply chains while introducing a simplification and facilitation system for customs services. The development of cross-border e-commerce leads to increasingly high expectations formulated for customs administrations. The goal of this article is to point out the effects of e-commerce development, the analysis of e-commerce customs guidelines and the evaluation of customs solutions, including: trade facilitation and simplification, safety and security, revenue collection, measurement and analysis. The following research methods were used: analysis of scientific literature and official documents, secondary statistical analysis and synthesis of information.
Author Monika Grottel (FE/IIB)
Monika Grottel,,
- Institute of International Business
Other language title versionsCross-border e-commerce development - challenges for customs administrations
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No352
Pages66-75
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishhandel internetowy, transgraniczny handel internetowy, administracja celna
Keywords in Englishe-commerce, cross-border e-commerce, customs administration
Abstract in PolishPriorytetem dla administracji celnych jest bezpieczeństwo międzynarodowych łańcuchów dostaw przy jednoczesnym zachowaniu systemu uproszczeń i ułatwień w obsługi celnej ładunków. Rozwój transgranicznego handlu internetowego i nowoczesnych modeli logistycznych przekłada się na formułowanie coraz większych oczekiwań wobec administracji celnej oraz konieczność wypracowania nowego schematu obsługi celnej. Celem artykułu jest wskazanie na skutki rozwoju handlu internetowego. W artykule przeprowadzono analizę przyjętych na forum światowym wytycznych dla obsługi celnej e-commerce oraz przyjętych rozwiązań w zakresie: uproszczeń w handlu, bezpieczeństwa, naliczania i poboru należności celnych oraz opracowywania statystyki. W artykule zastosowano: analizę literatury naukowej i dokumentów urzędowych, wtórną analizę statystyczna i syntezę informacji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_352/06.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?