Dwa wymiary studiowania w opiniach studentów. Rozpoznanie zjawiska

Grażyna Szyling , Iwona Świdlińska

Abstract

The paper presents results of a study of students’ opinions on the issue of studying understood widely, as a socially and individually conditioned phenomenon. A description of the former has been derived from the concept of meritocratism and a discussion undertaken on its premises, whilst for the definition of the latter the psychological typology of orientations to learning aims has been applied. On the basis of the research model adopted an authorial questionnaire has been constructed and the data collected has been subjected to correlation analyses. The data obtain confirms “the diploma sickness”. There emerges a student approval for selection of various survival strategies at university and lack of unequivocal objection to dishonest behaviours. The results of the study do not allow for an optimistic approach to the possibility of a rapid “paradigmatic change” in higher education.
Author Grażyna Szyling (FSS / IE / DRChS)
Grażyna Szyling,,
- Division of Research on Childhood and School
, Iwona Świdlińska (FSS / IE)
Iwona Świdlińska,,
- Institute of Education
Other language title versionsTwo dimensions of studying in students’ opinion. Recognition of the phenomenon
Journal seriesRocznik Andragogiczny, ISSN 1429-186X, e-ISSN 2391-7571, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol25
Pages171-185
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishstudiowanie, merytokratyzm, egalitaryzm, orientacja na cele uczenia się, opinie studentów
Keywords in Englishstudying, meritocratism, egalitarianism, orientation to learning aims, students’ opinions
Abstract in PolishW tekście przedstawiono wyniki badania opinii studentów na temat studiowania, rozumianego szeroko – jako zjawisko uwarunkowane społecznie i jednostkowo. Charakterystykę pierwszego z nich wyprowadzono z koncepcji merytokratyzmu i dyskusji podejmowanej z jego założeniami, natomiast do zdefiniowania drugiego wykorzystano psychologiczną typologię orientacji na cele uczenia się. W oparciu o model badawczy zbudowano autorski kwestionariusz, a zgromadzone dane poddano analizom korelacyjnym. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie wśród studentów „choroby dyplomu”. Wyraźna jest studencka aprobata dla przyjmowania różnych strategii przetrwania na uczelni i brak jednoznacznego sprzeciwu wobec nieuczciwych zachowań. Wyniki badania nie pozwalają optymistycznie podejść do możliwości szybkiej „zmiany paradygmatycznej” w szkolnictwie wyższym.
DOIDOI:10.12775/RA.2018.11
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA/article/download/RA.2018.11/15243
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?