Wokół kategorii pleonazmu i redundancji. O wykorzystaniu elementów metajęzykowych w dydaktyce francuskiego i hiszpańskiego w ramach lektoratu trzeciego języka nowożytnego na kierunku lingwistyka stosowana Uniwersytetu Gdańskiego

Adam Jarosz

Abstract

n/a
Author Adam Jarosz (FL / IALT)
Adam Jarosz,,
- Institute of Applied Linguistics and Translatology
Other language title versionsOn the categories of pleonasm and redundance. Using elements of metalanguage in teaching French and Spanish as a third language to students of applied linguistics at the University of Gdansk
Pages79-107
Publication size in sheets0.5
Book Rozumko Agata, Awramiuk Elżbieta (eds.): Wiedza o języku w kształceniu filologicznym , 2018, Uniwersytet w Bialymstoku, ISBN 978-83-7431-543-2, 203 p.
Keywords in Polishpleonazm/redundacja, pleonazm obligatoryjny, dydaktyka języka francuskiego, dydaktyka języka hiszpańskiego, trzeci język obcy, wielojęzyczność, wiedza metajęzykowa
Keywords in Englishpleonasm/redundance, obligatory pleonasm, teaching French/Spanish as a third language, multilingualism, metalinguistic knowledge
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?