Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Olga Dębicka , Tomasz Czuba , Piotr Oskar Czechowski

Abstract

The aim of the paper is to present the impact of innovations on the competitiveness of Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) and to analyse the trends in implementing innovations in the sector of Polish SMEs in 2012–2015 in eight areas of operation: new products or services, new approach to customer service, expansion into new geographic markets, significant changes of the existing offer, significant organizational changes, changes in technology or method of production of goods or services, marketing innovations, and changes in distribution methods. The method of direct interview was used to collect data from the respondents representing the SME sector. Data have been analysed using correspondence analysis which allowed to build a model summarizing the results of the correspondence between groups of enterprises and types of innovations.
Author Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE / IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Olga Dębicka (FE / IMTST)
Olga Dębicka,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Tomasz Czuba (FE / IIB)
Tomasz Czuba,,
- Institute of International Business
, Piotr Oskar Czechowski
Piotr Oskar Czechowski,,
-
Other language title versionsInnowacje jako wyznacznik konkurencyjności MŚP w Polsce
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2018
No37
Pages421-435
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkonkurencyjność, innowacje, polskie przedsiębiorstwa MSP
Keywords in Englishcompetitiveness, innovations, Polish SMEs
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wpływu innowacji na konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz analiza tendencji we wdrażaniu innowacji w sektorze polskich MŚP w latach 2012–2015. Wdrażanie innowacji dotyczy ośmiu obszarów działalności: nowy produkt lub usługa, nowy sposób obsługi klienta, ekspansja na nowe rynki geograficzne, istotne zmiany istniejącej oferty, istotne zmiany w organizacji, zmiany w technologii lub metodzie produkcji towarów lub usług, innowacje marketingowe oraz zmiany w metodach dystrybucji. Weryfikacja założeń nastąpiła w oparciu o badania empiryczne zrealizowane metodą wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z respondentami reprezentującymi sektor MŚP. Dane analizowano za pomocą analizy korespondencji, która pozwoliła na zbudowanie modelu prezentującego podsumowanie wyników korespondencji między grupami przedsiębiorstw i rodzajami innowacji.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.18.031.9404
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/13423/pl
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back