Metodyka oceny proinnowacyjności kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa

Sylwester Kania

Abstract

Issue which decides about survival and success in the global market, under the conditions of the economy based on knowledge, is the capacity of the company to system-based creating and implementing innovation. In the business practice, innovations are a significant factor to support execution of the development strategy of companies, but also of the whole economy, by enabling renewal of industrial structures or contributing to development of new sectors in business activities. Due to the increasing of these phenomena of conversion in the scope of cultural patterns according to new requirements of the global economy, they now become one of the basic problems which almost all companies all over the world face these days. The cultural models of the studied companies developed on the basis of the conducted study and presented in the paper show complexity and specific nature of the practised values and culture standards which may support or limit the capacity to manage innovative activities.
Author Sylwester Kania (FM / IOM / DPM)
Sylwester Kania,,
- Division of Personnel Management
Other language title versionsAssessment Methodology pro-innovative organisational culture the example of a small enterprise
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3, cz. 2
Pages123-137
Keywords in Polishkultura organizacyjna, diagnoza innowacyjności, efektywność
Keywords in Englishcompany culture, diagnosis, innovativeness, effectiveness
Abstract in PolishKluczową kwestią decydującą o przetrwaniu i sukcesie na globalnym rynku jest zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji. W praktyce gospodarczej innowacje są istotnym czynnikiem wspierającym realizację strategii rozwojowej organizacji, poprzez umożliwienie odnawiania struktur przemysłowych czy też przyczynianie się do powstawania nowych sektorów działalności gospodarczej. Wobec nasilania się tych zjawisk przekształcenia w zakresie wzorców kulturowych zgodnie z nowymi wymaganiami gospodarki globalnej stają się obecnie jednym z podstawowych problemów, przed którymi stają niemal wszystkie przedsiębiorstwa. Kultura organizacyjna, jako utrwalone wzorce postępowania uczestników organizacji, kształtowane przez postawy i zachowania liderów firm, przenika zarówno proces formułowania, jak i realizacji strategii. Świadomość jej rozumienia organizacja może wykorzystać jako źródło strategicznej siły.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?