Finansowanie i organizacja zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie

Paweł Galiński

Abstract

The article characterizes the financing and organization of the crisis management and disaster relief system in the commune. Principle definitions in this field and institutional conditions were characterized. The sources of financing of crisis management were described, including the specificity of its specific provision in the context of possible failures. Grants for natural disaster relief were also discussed. In this case, these expenditures were presented according to the sections of the budget classification and their volatility. The significance of this issue for the budgets of communes in Poland was also indicated.
Autor Paweł Galiński (WZ / KBiF)
Paweł Galiński
- Katedra Bankowości i Finansów
Inne wersje tytułuFinancing and organization of crisis management and natural disaster relief in the commune
Tytuł czasopisma/seriiZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Tom16
Nr4/1
Paginacja77-88
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie kryzysowe, klęska żywiołowa, wydatki, gmina
Słowa kluczowe w języku angielskimcrisis management, natural disaster, expenditures, commune
Streszczenie w języku polskimW artykule scharakteryzowano finansowanie i organizację systemu zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie. Przedstawiono podstawowe pojęcia z tego zakresu i uwarunkowania instytucjonalne. Opisano źródła finansowania zarządzania kryzysowego, w tym specyfikę funkcjonowania jej rezerwy celowej w kontekście występujących tu nieprawidłowości. Omówiono również dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym przypadku przedstawiono te wydatki według działów klasyfikacji budżetowej i ich zmienność. Wskazano również na ich znaczenie dla budżetów gmin w Polsce.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót