Finansowanie i organizacja zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie

Paweł Galiński

Abstract

The article characterizes the financing and organization of the crisis management and disaster relief system in the commune. Principle definitions in this field and institutional conditions were characterized. The sources of financing of crisis management were described, including the specificity of its specific provision in the context of possible failures. Grants for natural disaster relief were also discussed. In this case, these expenditures were presented according to the sections of the budget classification and their volatility. The significance of this issue for the budgets of communes in Poland was also indicated.
Author Paweł Galiński (FM / KBiF)
Paweł Galiński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsFinancing and organization of crisis management and natural disaster relief in the commune
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No4/1
Pages77-88
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzarządzanie kryzysowe, klęska żywiołowa, wydatki, gmina
Keywords in Englishcrisis management, natural disaster, expenditures, commune
Abstract in PolishW artykule scharakteryzowano finansowanie i organizację systemu zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie. Przedstawiono podstawowe pojęcia z tego zakresu i uwarunkowania instytucjonalne. Opisano źródła finansowania zarządzania kryzysowego, w tym specyfikę funkcjonowania jej rezerwy celowej w kontekście występujących tu nieprawidłowości. Omówiono również dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym przypadku przedstawiono te wydatki według działów klasyfikacji budżetowej i ich zmienność. Wskazano również na ich znaczenie dla budżetów gmin w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?