Badania archeologiczne na południowym tarasie zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim

Arkadiusz Koperkiewicz

Abstract

This paper presents the results of archaeological excavations conducted in 2011 in the area of the south intermural space of the bishops’ castle in Lidzbark Warmiński. The extent of works was limited, adjusted to guidelines of a construction design because they were realised on the occasion of conservation activities connected with protection of the southern elevation and the intermural space of the castle. The area of earthworks was in the past a terrain of a number of construction projects, the most important of which was erecting a modern palatial residence in the 18th century. During the works relics of a Baroque palace as well as remains of older constructions were partly revealed. Hitherto unknown Gothic structure of arcaded foundations beneath the passage to the castle was uncovered. Moreover, two places where hypocaust furnaces were localised. Historical material from the medieval times to the present day shows elements of material culture connected with successive stages of the object. They are remains of medieval usable layers, evidence from the time of the castle constructing, and later objects belonging to the palace residents. The research contributed to a better understanding of the construction stages and architectural transformations of the building as well as revealed great potential for future interdisciplinary research of this area.
Author Arkadiusz Koperkiewicz (FH / IAiE)
Arkadiusz Koperkiewicz,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Other language title versionsArchaeological research on the south terrace of bishops' castle in Lidzbark Warmiński
Journal seriesGdańskie Studia Archeologiczne, ISSN 1897-4120, (0 pkt)
Issue year2015
No5
Pages113-174
Publication size in sheets5.65
Keywords in Polisharcheologia, architektura, średniowiecze, Lidzbark Warmiński, zamek biskupi
Keywords in Englisharchaeology, architecture, Middle Ages, Lidzbark Warmiński, bishops' castle
Abstract in PolishNiniejszy tekst prezentuje wyniki badań archeologicznych wykonanych w 2011 roku na terenie południowego międzymurza zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Zasięg prac ograniczały wytyczne projektu budowlanego, jako że realizowano je przy okazji działań konserwatorskich związanych z zabezpieczaniem południowej elewacji i międzymurza. Teren robót ziemnych stanowił w przeszłości obszar wielu inwestycji budowlanych, z których najważniejszą było wzniesienie w XVIII wieku nowożytnej rezydencji pałacowej. W trakcie prac archeologicznych odsłonięto częściowo relikty pałacu barokowego oraz pozostałości starszej zabudowy – nieznaną dotąd gotycką strukturę fundamentu arkadowego pod przejazdem na zamek. Zidentyfikowano także dwa miejsca, w których zlokalizowane były piece typu hypocaustum. Materiał zabytkowy od czasów średniowiecznych do współczesności ukazuje elementy kultury materialnej związanej z dziejami obiektu. Są to zarówno pozostałości średniowiecznych warstw użytkowych, świadectwa z czasów budowy zamku, jak i późniejsze pamiątki po rezydentach pałacu. Badania pogłębiły wiedzę o etapach wznoszenia budowli i jej przemianach architektonicznych oraz odsłoniły olbrzymi potencjał dla przyszłej interdyscyplinarnej eksploracji terenu.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back