Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków

Marcin Borsuk , Kamil Klupa

Abstract

In the traditional concept, the primary goal of the undertaken stress tests was an attempt to answer the question how sensitive is the portfolio of financial institution in response to assumed, emergency, but likely changes of operating conditions of a financial institution. As time passes, the use of stress tests continued to spread, covering wider and wider areas. Currently, the stress tests are an effective and complementary tool to the prudential norms e.g. Basel III. The flexibility in the selection of scenarios and risk parameters enable to identify systemic weaknesses in the banking sector and the assessment of the capital position of individual banks. The aim of this article is to present the main methodological framework for stress testing and their role in light of new prudential rules.
Autor Marcin Borsuk (WZ/KBiF)
Marcin Borsuk
- Katedra Bankowości
, Kamil Klupa
Kamil Klupa
-
Tytuł czasopisma/seriiBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, (B 13 pkt)
Rok wydania2016
Nr3 (64)
Paginacja29-46
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,85
Słowa kluczowe w języku polskimtesty warunków skrajnych, stabilność finansowa, Bazylea III, normy ostrożnościowe
Słowa kluczowe w języku angielskimstress tests, financial stability, Basel III, prudential standards
Streszczenie w języku polskimW tradycyjnym ujęciu podstawowym zadaniem testów warunków skrajnych była próba odpowiedzi na pytanie, jak wrażliwy jest portfel instytucji finansowej w odpowiedzi na założone, wyjątkowe, ale prawdopodobne zmiany warunków działania instytucji finansowej. W miarę upływu czasu zastosowanie testów warunków skrajnych rozszerzało się, pokrywając coraz szersze obszary. Aktualnie stress testy są efektywnym i komplementarnym narzędziem wobec norm ostrożnościowych wynikających m.in. z Bazylei III. Dzięki dużej elastyczności w doborze scenariuszy oraz parametrów ryzyka umożliwiają zidentyfikowanie słabości systemowych w sektorze bankowym oraz ocenę pozycji kapitałowych poszczególnych banków. Celem artykułu jest przedstawienie głównych ram metodologicznych testów warunków skrajnych oraz ich roli w świetle nowych norm ostrożnościowych.
URL https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.2.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)13
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?