On the value of general pedagogy practice in teacher education: a proposal of teaching practice tasks

Olga Aleksandrowska , Joanna Gilis-Siek

Abstract

The aim of the present paper is to explore the value of general pedagogy practice in educating pre-service teachers of English. In the first part of the paper, the discussion begins with a brief overview of some key concepts related to the teaching profession, teacher education and teaching practice. The major functions of teaching practice, with specific focus on general pedagogy practice, are examined in the light of the Regulation by the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on Educational Standards in Preparation for the Teaching Profession (2012). Furthermore, selected models and concepts of organising teaching practice at different Polish teacher training institutions are outlined. The second part of the paper is devoted to presenting an organisational framework of the general pedagogy practice at the Institute of English and American Studies, Gdańsk University. A proposal of a series of teaching practice tasks is put forward along with suggested content of the portfolio documenting trainees’ field experience. The paper closes with some recommendations for improving the quality of the university practicum programmes.
Author Olga Aleksandrowska (FL / IEAS)
Olga Aleksandrowska,,
- Institute of English and American Studies
, Joanna Gilis-Siek (FL / IEAS)
Joanna Gilis-Siek,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versionsRola praktyki psychologiczno-pedagogicznej w kształceniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego - propozycja zadań praktycznych
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No16/3
Pages103-133
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishkształcenie nauczycieli, praktyka psychologiczno-pedagogiczna, praktykant, portfolio, zadania
Keywords in Englishteacher education, pedagogy practice, trainee, portfolio, tasks
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się wartości istocie praktyki psychologiczno-pedagogicznej w kształceniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego. W pierwszej części artykułu dyskusja rozpoczyna się krótkim przeglądem wybranych kluczowych pojęć związanych z zawodem nauczyciela, kształceniem nauczycieli oraz praktyką pedagogiczną. Główne funkcje praktyk nauczycielskich, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki psychologiczno-pedagogicznej, są przeanalizowane w świetle Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. sprawie standardów edukacyjnych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Ponadto, przedstawiono wybrane modele i koncepcje organizacji praktyki pedagogicznej w różnych polskich instytucjach kształcących nauczycieli. Druga część artykułu poświęcona jest przedstawieniu ram organizacyjnych praktyki psychologiczno-pedagogicznej w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Przedstawiono propozycję szeregu zadań związanych z tym typem praktyki oraz sugestie dotyczące zawartości portfolio dokumentującego doświadczenia praktykantów. Artykuł kończy się zaleceniami dotyczącymi poprawy jakości programów praktyk uniwersyteckich.
DOIDOI:10.26881/bp.2019.3.05
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/4055/3380
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Aleksandrowska_Olga_On_the-value_2019.pdf 233 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?