Kobieta w wielu rzeczywistościach

Andrzej Chodubski

Abstract

W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów. Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka, Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.
Author Andrzej Chodubski (FSS/IPS/DPT)
Andrzej Chodubski,,
- Division of Political Theory
Other language title versionsWoman in varius realities
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages181-195
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishprzemiany kulturowo-cywilizacyjne, równość płci, kobiety, polityka, stereotyp
Keywords in Englishcultural and civilizational changes, gender inequality, women, politics, stereotype
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5466
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3058/2485
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Chodubski_Andrzej_Kobieta_w_wielu_rzeczywistosciach_2017.pdf Chodubski_Andrzej_Kobieta_w_wielu_rzeczywistosciach_2017.pdf 1,31 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?