"Jak ulana..." Etymologie ludowe nazwy gdańskiej dzielnicy Oliwa

Ewa Rogowska-Cybulska , Marek Cybulski

Abstract

The author of the paper describes five non-scientific etymologies of place name Oliwa. They have the following onomastic interpretations: 1. the place where the Pomeranian prince Subisław or Sambor dreamed of St. Mary with Child in the crown of an olive tree or an angel with an olive twig or a Cistercian with an olive twig formed in a cross, and to commemorate that dream the mon - astery was built’. 2. the town with a monastery whose patron is St. Olive. 3. the place where the chosen nation wondering through the Kashubia, their promised land, still had olive, 4. the place where the Treaty of Oliva was signed, 5. the place where there is a cathedral which looks as if it spilled. They perform explan - atory and prestige generating functions.
Author Ewa Rogowska-Cybulska (FL / PPP)
Ewa Rogowska-Cybulska,,
- Institute of Polish Philology
, Marek Cybulski (FL / PPP)
Marek Cybulski,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versions"As if spilled..." The folk etymologies of the names of the Gdańsk district Oliwa
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol13
No2
Pages55-65
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishArtykuł opisuje pięć etymologii nienaukowych toponimu Oliwa . Mają one następujące wykładnie onomastyczne: 1) ‘miejsce, w którym księciu pomorskie - mu Subisławowi lub Samborowi przyśnili się Matka Boska z Dzieciątkiem w koronie drzewa oliwkowego lub anioł z gałązką oliwną albo cysters z gałązką oliwną ułożoną na krzyż, i na pamiątkę tego snu wzniesiono tu klasztor’, 2) ‘miejscowość z klasztorem, którego patronką jest Święta Oliwa’, 3) ‘miejsce, w którym naród wybrany wędrujący przez Kaszuby stanowiące ziemię obiecaną miał jeszcze oliwę’, 4) ‘miejsce zawarcia pokoju oliwskiego’, 5) ‘miejsce, w któ - rym jest katedra wyglądająca jak ulana’. Pełnią one funkcję objaśniającą i pre - stiżotwórczą.
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/978/798
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back