Projektowanie rozwiązań cyrkularnych dla branży turystycznej

Anna Dziadkiewicz

Abstract

According to the United Nations World Tourism Organisation, the European Union is a major tourism destination. Thus, tourism can play a significant role in the development of European regions. Unfortunately, we cannot forget about its negative effects. The dynamic growth of the tourism sector involves environment degradation, growing consumption of natural resources and rising pollution. Circular economy seems to be an answer to these issues. Its implementation can positively influence tourism profits, simultaneously contributing to limitation of negative environmental effects. This article is aimed at the presentation of the circular economy concept, its practical implementation in tourism, based on the example of the Green Solution House hotel. The article was also inspired by the international project CIRTOINNO: Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs.
Author Anna Dziadkiewicz (FM / DMar)
Anna Dziadkiewicz,,
- Department of Marketing
Other language title versionsDesigning of circular solutions for tourism industry
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No129
Pages81-88
Publication size in sheets1
Keywords in Polishekonomia cyrkularna, gospodarka obiegu zamkniętego, projektowanie rozwiązań innowacyjnych, implementacja rozwiązań cyrkularnych
Keywords in Englishcircular economy, designing of circular solutions, implementation of circular solutions
Abstract in PolishWedług Światowej Organizacji Turystyki ONZ, Unia Europejska stanowi istotny kierunek podróży. Rozwój turystyki odgrywa więc znaczącą rolę w poprawie koniunktury regionów Wspólnoty Europejskiej. Niestety nie można zapomnieć o jej negatywnych skutkach. Dynamiczny rozwój sektora turystycznego niesie za sobą degradację środowiska naturalnego, rosnące zużycie zasobów naturalnych i wzrost zanieczyszczeń. Rozwiązaniem tych kwestii zajmuje się ekonomia cyrkularna. Jej wdrożenie może pozytywnie wpłynąć na osiągane przez sektor turystyczny zyski, jednocześnie przyczyniając się do zahamowania negatywnych skutków środowiskowych. Artykuł ma na celu zaprezentowanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego oraz omówienie, na przykładzie hotelu Green Solution House, możliwości implementacji przez obiekty turystyczne rozwiązań cyrkularnych. Inspiracją do napisania artykułu był międzynarodowy projekt CIRTOINNO: Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.129.6
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20129/Dziadkiewicz.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back