Raportowanie społecznej odpowiedzialności a praktyki greenwashing

Arleta Szadziewska

Abstract

The increase of interest in corporate social responsibility can be observed in Poland. However, in business practice there are different ways of defining the concept. Firms most often identify corporate social responsibility as public relations influencing the negative perception by stakeholders. Moreover, it has caused to question the credibility of non-financial information presented by the companies in CSR reports. Taking this into consideration, the main aim of the paper is to find answers to the following questions: What is the usefulness of CSR reports to assess company’s impact on the environment? Can the CSR disclosure be identified as greenwashing? For this purpose, both the analysis of CSR literature and papers containing empirical research findings in this area was used as well as the content of non-financial reports published by some companies was compared. The results indicate that the companies disclosed only positive aspects of their activity without the negative ones. The approach to publishing such information causes to question the credibility of information published in CSR reports.
Author Arleta Szadziewska (FM/DA/FAU)
Arleta Szadziewska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsCorporate social responsibility vs. greenwashing
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages415-424
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishraportowanie, społeczna odpowiedzialność biznesu, greenwashing
Keywords in Englishreporting, Corporate Social Responsibility, greenwashing
Abstract in PolishW Polsce zaobserwować można wzrost zainteresowania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jednakże różne jest podejście firm do rozumienia tej koncepcji. Najczęściej stosowaną praktyką jest utożsamianie społecznej odpowiedzialności z public relations , co przyczynia się do negatywnego jej postrzegania przez interesariuszy. Powoduje też, że kwestionowana jest wiarygodność informacji niefinansowych zawarta w raportach CSR. Stąd celem artykułu jest ustalenie odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest przydatność raportów CSR do oceny wpływu firm na otoczenie; czy można uznać ujawnienia na temat CSR jako zjawisko greenwashing? W realizacji tak sformułowanego celu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, prac zawierających badania na temat CSR oraz przegląd zawartości wybranych raportów z tego obszaru. Otrzymane rezultaty wskazują, że przedsiębiorstwa ujawniają zazwyczaj pozytywne aspekty swojej działalności, z pominięciem tych niepożądanych. Takie podejście przyczynia się do kwestionowania wiarygodności informacji zawartych w raportach CSR.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.38
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=38111
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-06-27)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?