Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy młodych konsumentów

Wioleta Dryl

Abstract

CSR is a very complex concept, covering a wide range of tools and activities, affecting an increasingly wide range of stakeholders. Practical experience of enterprises in this area is dynamically changing, showing scientists new research paths. The effectiveness of activities that take into account corporate social responsibility is largely dependent on the correct identification of stakeholders. Undeniably, one of the most obvious aspects of the company’s environment that require inclusion in the CSR strategy are customers. Consumers are the link harmonizing the economic interests of the company and social expectations towards the organization. The purpose of the article is to identify CSR areas that are important from the point of view of young consumers and their purchasing decisions. The analysis of literature in the field of corporate social responsibility was conducted. Qualitative and quantitative study was also carried out to fully understand the concept of corporate social responsibility from the perspective of one of the most important groups of stakeholders, namely consumers.
Author Wioleta Dryl (FM / DMar)
Wioleta Dryl,,
- Department of Marketing
Other language title versionsCorporate Social Responsibility from the young consumers' perspective
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol25
No4
Pages145-159
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, zachowania nabywcze, młodzi konsumenci
Keywords in Englishcorporate social responsibility, CSR, buying behaviour, young consumers
Abstract in PolishCSR stanowi bardzo złożoną koncepcję, obejmującą szeroki zakres narzędzi, działań, dotykającą coraz liczniejszego grona interesariuszy. Doświadczenia praktyczne przedsiębiorstw w tym obszarze, dynamicznie się zmieniają, wskazując naukowcom nowe ścieżki badawcze. Skuteczność działań uwzględniających społeczną odpowiedzialność biznesu, w dużej mierze uzależniona jest od poprawnej identyfikacji interesariuszy. Niezaprzeczalnie jednym z najbardziej oczywistych aspektów otoczenia firmy, wymagających uwzględnienia w strategii CSR są konsumenci. To oni stanowią bowiem ogniwo harmonizujące interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa i oczekiwania społeczne względem organizacji. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów CSR istotnych z punktu widzenia młodych konsumentów i podejmowanych przez nich decyzji nabywczych. Na potrzebę realizacji niniejszego celu, dokonano analizy literatury, a także przeprowadzono badania jakościowe i ilościowe dla pełnego poznania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy jednej z istotniejszych grup interesariuszy, mianowicie konsumentów.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_4_2018_artykuly_na_plyte.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?