O chrześcijaństwie i cywilizacjach - przypomnienie myśli wybranych autorów dwudziestowiecznych

Romuald Piekarski

Abstract

n/a
Author Romuald Piekarski (FSS / IPSJ / DMPRMP)
Romuald Piekarski,,
- Division of Metaphysics, Philosophy of Religion and Modern Philosophy
Other language title versionsOn Christianity and civilizations - a reminder of the thoughts of selected twentieth - century authors
Journal seriesPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (0 pkt)
Issue year2019
Vol22
No2
Pages7-19
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprzyszłość chrześcijaństwa, cywilizacje, dialog międzyreligijny i międzywyznaniowy, wiara, doświadczenie religijne i unikalność chrześcijaństwa, Ferdynad Braudel, Arnold Toynbee, Alain Besançon, Charles Taylor, Miguel de Unamuno, Christopher Dawson, Eric Voegelin, Daniel Rops, Fiodor Dostojewski, Karl Jaspers, René Girard, Ostwald Spengler
Keywords in Englishfuture of Christianity, civilizations, interreligious and interfaith dialogue, faith, religious experience and uniqueness of Christianity, Ferdinad Braudel, Arnold Toynbee, Alain Besançon, Charles Taylor, Miguel de Unamuno, Christopher Dawson, Eric Voegelin, Daniel Rops, Fyodor Dostoyevsky, Karl Jaspers, René Girard, Ostwald Spengler
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?