Kilka uwag o roli przedstawień Providentia i Quies w mennictwie Dioklecjana po abdykacji (lata 305-311)

Maciej Wojcieszak

Abstract

In this paper I try to make some remarks about Diocletian’s coinage after abdication in 305. His monetary propaganda after year 305 was mainly focused on the images of Quies and Providentia, which is associated with elements of politics and religion, focused on combating the negative effects described as the crisis of the 3rd century in the Roman Empire. Providentia and Quies were symbols of calm departure and voluntary resignation from power, which took place in a peaceful and unforced way. Society, tired and devastated by the crisis of previous governments, got a clear signal that the situation has improved since Diocletian’s times.
Autor Maciej Wojcieszak (WH)
Maciej Wojcieszak
- Wydział Historyczny
Inne wersje tytułuA few remarks on the role of Providentia and Quies in Diocletian’s coinage after abdication (305-311)
Tytuł czasopisma/seriiArgumenta Historica, ISSN 2353-0839, (0 pkt)
Rok wydania2018
Nr5
Paginacja47-52
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimDioklecjan, tetrarchia, monety Dioklecjana, rzymskie monety, propaganda monetarna w Cesarstwie Rzymskim
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3277
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Wojcieszak_Maciej_Kilka_uwag_o_roli_przedstawien_2018.pdf 170.54 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?