Parentyfikacja - definicja konstruktu

Judyta Borchet

Abstract

Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie pojęcia parentyfikacji, jej rodzajów, wynikających z niej zagrożeń oraz potencjalnych korzyści. Pierwszy podział wyróżnia parentyfikację instrumentalną i emocjonalną. W przypadku parentyfikacji instrumentalnej główną rolę odgrywa fizyczna pomoc, którą dziecko udziela rodzicowi lub rodzinie w postaci wykonywania prac na rzecz gospodarstwa domowego. Z kolei parentyfikacja emocjonalna wiąże się z dbaniem o emocjonalne potrzeby członków rodziny/rodziców oraz emocjonalnym wsparciem udzielanym rodzicowi/rodzinie przez dziecko. Parentyfikacja dzielona jest także ze względu na swoje następstwa. Podział ten zakłada istnienie parentyfikacji konstruktywnej oraz destruktywnej. Autorka sugeruje także wyróżnienie bezpośrednich i bardziej odroczonych w czasie konsekwencji parentyfikacji. Dziecko dorastające w rodzinie, która je nadmiernie obarcza emocjonalnie i/lub instrumentalnie doświadcza bezpośrednich negatywnych konsekwencji parentyfikacji. Dzieci te mogą w konsekwencji nadużywać substancji psychoaktywnych w celu poradzenia sobie z napięciem, cierpieć z powodu zaburzeń psychicznych lub z powodu zespołu stresu pourazowego. Doświadczenie odwrócenia hierarchii w rodzinie może mieć również konsekwencje odroczone w czasie, na przykład w postaci zaburzenia i/ lub opóźniania podejmowania ról społecznych związanych z budowaniem związków intymnych i/lub zakładaniem własnej rodziny, zaburzenia procesów separacji-indywiduacji i negatywnie wpływać na budowanie relacji z powodu zakłóceń przywiązania wynikających z zaburzenia hierarchii w rodzinie. Należy także nadmienić, że sytuacja parentyfikacji może w określonych warunkach być dla danej osoby czynnikiem zasobotwórczym, kształtującym kompetencje i prowadzić do wzrostu odporności na trudne zdarzenia.
Author Judyta Borchet (FSS/IPsych)
Judyta Borchet,,
- Institute of Psychology
Other language title versionsParentification - definition of the construct
Pages16-20
Publication size in sheets0.50
Book Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek (eds.): Rodzina, dzieci i młodzież, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce , 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-47-1, [978-83-65677-48-8, 978-83-65362-48-3], 142 p.
Keywords in Polishrole rodzinne, odwrócenie ról, opieka
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
UwagiBrak objętości od autora
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?