Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału

Tomasz Gutowski

Abstract

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią obecnie jedną z najważniejszych form międzynarodowego przepływu kapitału. W zglobalizowanej, otwartej gospodarce przepływ ten jest jednym z warunków wzrostu gospodarczego, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia zamożności i rozwoju społeczeństw. Niestety z uwagi na różnorodne uwarunkowania inwestowanie w postaci BIZ nie jest równomiernie rozłożone wśród krajów świata. Nie każda gospodarka jest w stanie przyciągnąć zagraniczny kapitał, ale często też kapitał ten jest niechętny do znalezienia swojego miejsca w konkretnej gospodarce. Czas więc podjąć próby niwelowania wszelkich barier pozyskiwania kapitału oraz tworzenia atrakcyjnych możliwości i sposobów korzystania z jego międzynarodowego charakteru. Celem artykułu jest przybliżenie istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jako jednej z form międzynarodowego przepływu kapitału, dokonanie analizy potencjalnych barier oraz szans ich pozyskania oraz wskazanie ważności BIZ w kształtowaniu „siły” współczesnej polskiej gospodarki.
Author Tomasz Gutowski (FE / IMTST)
Tomasz Gutowski,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsDirect foreign investment in Poland as one of the form of international flow of capital
Journal seriesStudia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, ISSN 2080-6302, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14
Pages179-189
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój gospodarczy, przepływ kapitału
Keywords in Englishforegin direct investment, barriers, economic development, economic growth, investment attractiveness
DOIDOI:10.26881/sim.2017.4.10
URL http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2018/01/gutowski-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?