The idea of mass customization in the door industry using the example of the company Porta KMI Poland

Marta Pędzik , Joanna Bednarz , Zdzisław Kwidziński , Tomasz Rogoziński , Jerzy Smardzewski

Abstract

The paper concerns the importance of the trend of mass customization in building the competitive advantage of companies in the door joinery sector in Poland. Its purpose is an attempt at assessing the effects of mass customization carried out on a newly designed TechnoPORTA technological line for automated door production on the basis of an analysis of selected technical and economic indexes related to manufacturing costs. The basis for the calculation of these indexes was the value of material and labor costs and the projected production value in relation to eleven selected types of industrial doors. Based on the analysis of technical and economic indexes, it can be concluded that the introduction of the concept of mass customization will reduce gross costs of manufactured products which, with the assumed level of sales, will translate into annual profit. The results obtained allow for optimistic conclusions about the possibility of building the long-term competitive advantage of door manufacturers.
Author Marta Pędzik
Marta Pędzik,,
-
, Joanna Bednarz (FE / IIB)
Joanna Bednarz,,
- Institute of International Business
, Zdzisław Kwidziński
Zdzisław Kwidziński,,
-
, Tomasz Rogoziński
Tomasz Rogoziński,,
-
, Jerzy Smardzewski
Jerzy Smardzewski,,
-
Journal seriesSustainability, ISSN 2071-1050, (N/A 70 pkt)
Issue year2020
Vol12
No9
Pages1-14
Publication size in sheets0.65
Article number3788
Keywords in Polishmasowa kastomizacja, branża stolarki drzwiowej, zrównoważony model biznesowy, koszt produkcji
Keywords in Englishmass customization, door frame industry, sustainable business model, production cost
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 2308 Management, Monitoring, Policy and Law
Abstract in PolishArtykuł dotyczy znaczenia trendu masowej kastomizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w branży stolarki drzwiowej w Polsce. Jego celem jest próba oceny efektów masowej kastomizacji realizowanej na nowo zaprojektowanej linii technologicznej do zautomatyzowanej produkcji drzwi „TechnoPORTA” w oparciu o analizę wybranych wskaźników techniczno-ekonomicznych związanych z kosztami wytwarzania. Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były wartości kosztów materiałowych i robocizny oraz prognozowanej wartości produkcji w odniesieniu do wybranych jedenastu typów drzwi technicznych. Na podstawie analizy wskaźników techniczno-ekonomicznych można stwierdzić, że wprowadzenie koncepcji masowej kastomizacji obniży koszty brutto wyprodukowanych wyrobów, co przy założonym poziomie sprzedaży, przełoży się na poziom zysku w ujęciu rocznym. Otrzymane wyniki pozwalają wysnuć optymistyczne wnioski na temat możliwości budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej producentów drzwi.
DOIDOI:10.3390/su12093788
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Bednarz_Joanna_The_Idea_of_Mass_Customization_2020.pdf 4.02 MB
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 14-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.911; WoS Impact Factor: 2018 = 2.592 (2) - 2018=2.801 (5)
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?