Dopuszczalność wyboru prawa właściwego dla stosunku pracy z obywatelem Ukrainy

Michał Szypniewski

Abstract

Currently, the citizens of Ukraine play a special role on the Polish labour market. The increasing popularity of employment relationships with a foreign element implies a question about the admissibility of choice of the law governing the employment relationship with a Ukrainian citizen. This question calls for an in-depth academic refl ection. This paper discusses that issue and proves that on the basis of a ‘forgotten’ bilateral agreement between Poland and Ukraine, the selection of law governing employment of a Ukrainian citizen is unlimited. Obviously, such far-reaching autonomy of the parties might be a source of potential problems.
Author Michał Szypniewski (FLA / DLL)
Michał Szypniewski,,
- Department of Labour Law
Other language title versionsAdmissibility of Choosing the Law Governing an Employment Relationship with a Ukrainian Citizen
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, ISSN 1895-0396, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages10-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishemployment of foreigners, choice of the law governing an employment relationship, private international law, international agreement
Keywords in Englishzatrudnianie cudzoziemców, wybór prawa właściwego dla stosunku pracy, prawo prywatne międzynarodowe, umowa międzynarodowa
Abstract in PolishObecnie obywatele Ukrainy odgrywają szczególną rolę na polskim rynku pracy. Wciąż bardziej powszechny stosunek pracy z elementem zagranicznym implikuje pytanie o dopuszczalność wyboru prawa właściwego dla stosunku pracy z obywatelem Ukrainy i stanowi odpowiedni asumpt do pogłębionej refl eksji naukowej. Artykuł dowodzi, że na podstawie „zapomnianej” umowy między Polską a Ukrainą wybór właściwego prawa pracy jest zasadniczo nieograniczony. Tak daleko idąca autonomia stron staje się oczywiście źródłem potencjalnych wątpliwości.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?