Nowe źródła informacji i ich wykorzystywanie w podejmowaniu decyzji

Mirosław Szreder

Abstract

The opportunities of using traditional and new sources ofinformation, including statistical data, in decision-making under uncertainty were analysed. Special attention was paid to the relationship between the availability of information about the particular decision-making situation and the interpretation as well as estimation of probability as a measure of uncertainty. Subsequently, an assessment of information credibility and quality obtained from statistical research and Big Data used in decision-making was highlighted. This kind of evaluation offers additional perspective on the analysis of decision-making situation, called the knowledge dimension.
Author Mirosław Szreder (FM / DS)
Mirosław Szreder,,
- Department of Statistics
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol62
No7
Pages5-17
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishpodejmowanie decyzji, niepewność, ryzyko, prawdopodobieństwo, badania statystyczne, Big Data
Keywords in Englishdecision-making, uncertainty, risk, probability, statistical surveys, Big Data
Abstract in PolishAnalizie poddano zagadnienia związane z możliwościami wykorzystywania tradycyjnych i nowych źródeł informacji (w tym statystycznych)w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności. Zwrócono uwagę na relację między dostępnością informacji o danej sytuacji decyzyjnej a interpretacjąi estymacją prawdopodobieństwa, będącego miarą niepewności. Następnie skoncentrowano się na ocenach wiarygodności i jakości informacji uzyskiwanych z badań statystycznych oraz Big Data wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji. Oceny te dają dodatkową perspektywę analizy sytuacji decyzyjnych,zwaną wymiarem wiedzy.
URL http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5982/7/30/1/ws_07_2017__03_miroslaw_szreder__nowe_zrodla_informacji_i_ich_wykorzystywanie_w_podejmowaniu_decyzji.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back