The mobility of researchers as a manifestation of academic entrepreneurship based on the example of the University of Gdansk

Emilia Dobrowolska

Abstract

The mobility of researchers as a manifestation of academic entrepreneurship based on the example of the University of Gdansk In the knowledge economy the mission of a university, besides high quality teaching, is scientifi c research and the search for innovative solutions. This paper refers to an interview with the Head of the Department of Science and International Cooperation at the University of Gdansk and annual reports of the University of Gdansk’s vice-chancellor for 2006-2014. Initiating cooperation with foreign research centres, the mobility of researchers and the ability to implement international research shows that the university is striving to become an entrepreneurial university.
Author Emilia Dobrowolska (FM / IOM / DSM)
Emilia Dobrowolska,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsMobilność naukowców jako przejaw przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol20
No1
Pages184-196
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmobilność naukowców, uniwersytet przedsiębiorczy
Keywords in Englishthe mobility of researchers, entrepreneurial university
Abstract in PolishW gospodarce opartej na wiedzy misją uniwersytetu jest obok dbałości o wysoką jakość nauczania, również prowadzenie badań naukowych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Niniejsze opracowanie odwołuje się do wywiadu przeprowadzonego z Kierownikiem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sprawozdań rocznych rektora za lata 2006-2014. Inicjowanie współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi, mobilność naukowców i możliwość realizacji międzynarodowych badań przedstawia tą uczelnię jako otwartą w dążeniach do realizacji koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego.
DOIDOI:10.1515/manment-2015-0033
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2016.20.issue-1/manment-2015-0033/manment-2015-0033.xml
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?