Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl

Angelika Kędzierska-Szczepaniak , Katarzyna Szopik-Depczyńska

Abstract

Due to growing interest in community funding, crowdfunding platforms are emerging on the market. Among them are those that record the successes of projects submitted there, and those that disappear from the market after a few months or years of activity. The aim of this article is to present and analyze the functioning of one of the oldest social finance platforms in Poland – Polakpotrafi.pl. Research methods used in the work are primarily the analysis and critique of the literature and examination of source documents. The results of the platform analysis and the largest projects that received funding were presented in the analysis.
Author Angelika Kędzierska-Szczepaniak (FM / DFFR)
Angelika Kędzierska-Szczepaniak,,
- Department of Finance and Financial Risk
, Katarzyna Szopik-Depczyńska
Katarzyna Szopik-Depczyńska,,
-
Other language title versionsPolish crowdfunding platforms-the example of polakpotrafi.pl
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5 (89), cz. 1
Pages45-55
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishspołeczność, finansowanie, platforma crowdfudingowa, finansowanie społecznościowe
Keywords in Englishfinancing, crowdfunding, crowdfunding platform, sponsoring
Abstract in PolishW związku z rosnącym zainteresowaniem finansowaniem społecznościowym pojawia się na rynku coraz więcej platform crowdfundingowych. Wśród nich są takie, które odnotowują sukcesy zgłaszanych tam projektów, jak i takie, które znikają z rynku po kilku miesiącach czy latach działalności. Celem artykułu jest prezentacja i analiza funkcjonowania jednej z najstarszych platform finansowania społecznościowego w Polsce – Polakpotrafi.pl. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa oraz badanie dokumentów źródłowych. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono wyniki działania platformy oraz największe projekty, które pozyskały tam finansowanie.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/1-03
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5662.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-05-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?