Donald Trump: the rhetoric of fear as a tool of social and political control

Ewelina Gutowska-Kozielska , Paweł Kozielski

Abstract

Fear, an extremely powerful tool, seems to pervade both contemporary Americans’ lives – and American politics. When strong enough, it can override people’s preexisting partisan commitments – in times of fear, people’s political views tend to become more conservative – and it can facilitate the implementation of political and social control. This article examines how the rhetoric of the American President reflects the terms and discourse associated with the politics of fear, and decision makers’ promotion and use of audience beliefs and assumptions about danger, risk, and fear, to achieve certain goals. Trump is a master of fear, invoking it in concrete and abstract ways, summoning and validating it. His threatening rhetoric, and the world vision he constructs – with the USA being on the brink of disaster, and Donald Trump himself its sole savior – appear to be the main method allowing him to turn his political ideas into an American reality.
Author Ewelina Gutowska-Kozielska (FL / IEAS)
Ewelina Gutowska-Kozielska,,
- Institute of English and American Studies
, Paweł Kozielski (FSS / IPSJ / DSCC)
Paweł Kozielski,,
- Division of Social and Cultural Communication
Other language title versionsDonald Trump - retoryka strachu jako narzędzie kontroli społecznej i politycznej
Pages95-109
Publication size in sheets0.5
Book Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek (eds.): Media, business, culture, vol. 2, Media image creations - image and word, Media, Business, Culture , 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-775-0, 316 p.
Keywords in PolishTrump, polityka strachu, retoryka, rzeczywistość
Keywords in EnglishTrump, politics of fear, rhetoric, reality
Abstract in PolishStrach jest potężnym narzędziem retorycznym, które za pośrednictwem polityki kształtuje wyobraźnię współczesnych Amerykanów. Gdy jest wystarczająco silny, potrafi zmieniać dotychczasowe poglądy. Jak wskazują doświadczenia XX wieku, w sytuacji zagrożenia ludzie szukają oparcia w tradycyjnych wartościach. W drugiej dekadzie XXI wieku narzędzie to powraca do światowej polityki, zmieniając dotychczasowy konsensus polityczny. Strach przed nieznanym, obcym, innym napędza konserwatywną retorykę, stając się jednocześnie narzędziem kontroli społeczno-politycznej. Celem niniejszego artykułu jest analiza retoryki prezydenta Stanów Zjednoczonych pod kątem terminologii i dyskursu kojarzonego z polityką strachu. W centrum tej retoryki znajduje się kreacja obrońcy narodu – w tej roli doskonale odnalazł się obecny prezydent USA, Donald Trump. Kreowana przez niego wizja to obraz świata na krawędzi katastrofy, dla którego jedynym ratunkiem jest autorytarna władza i powrót do tradycyjnych wartości.
Languageen angielski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back