Krajobraz sporu. Joannici wobec Władysława Łokietka, Jana Luksemburskiego i książąt śląskich w latach dwudziestych i na początku trzydziestych XIV wieku

Marek Smoliński

Abstract

n/a
Author Marek Smoliński (FH / IH)
Marek Smoliński,,
- Institute of History
Pages333-349
Book A Pomerania ad ultimas terras : studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, 2011, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, ISBN 978-83-7467-162-0
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*1 (2020-01-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?