Koncepcja kształcenia dla potrzeb gospodarki przestrzennej na obszarach morskich i nadmorskich

Tomasz Michalski , Natalia Sypion-Dutkowska , Wioletta Szymańska

Abstract

Problems of spatial management in marine and coastal areas are specific and very com¬plex. In Poland, the training of professionals in marine issues is conducted in two general fields of study (Oceanography, Ocean Engineering) and several specialist ones (technical, economic, or military). However, there is a lack of studies which would fill the gap between education in natu¬ral sciences (Oceanography) and in technical ones (Ocean Engineering). Hence the idea to develop a “marine” major at the graduate level in spatial management. The proposed major covers 480 hours of specialisation subjects (including 270 hours of obligatory and optional lectures and 210 hours of classes and field exercises), which gives 43% of the total hours, and 150 hours for master’s seminar and workshops. This gives 630 hours (i.e. 57% of the total) to implement the major. The proposed major subjects (lectures and classes) are: Introduction to Oceanography; Introduction to Ocean Engineering; Marine Spatial Planning and Management; Marine and Coastal Environmental Protection, Integrated Coastal Zone Management; Marine Law; The Baltic Sea; Environmental Impact Analysis on Marine and Coastal Areas; Marine and Coastal Tourism; and field exercises: Environmental Haz¬ards and Protection of the Sea and the Coastal Zone; Urban patterns from ports cities.
Author Tomasz Michalski (FOG / IG / DRDG)
Tomasz Michalski,,
- Department of Regional Development Geography
, Natalia Sypion-Dutkowska
Natalia Sypion-Dutkowska,,
-
, Wioletta Szymańska
Wioletta Szymańska,,
-
Other language title versionsThe concept of education for coastal and marine spatial management
Journal seriesRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, ISSN 1898-8326, (B 9 pkt)
Issue year2017
No37
Pages101-117
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishobszary morskie, obszary nadmorskie, gospodarka przestrzenna, edukacja
Keywords in Englishmarine areas, coastal areas, spatial management, education
Abstract in PolishProblemy gospodarki przestrzennej na obszarach morskich i nadmorskich są specyficzne i bardzo złożone. W Polsce kształcenie specjalistów z zakresu problematyki morskiej jest prowadzone na dwóch ogólnych kierunkach studiów (oceanografia, oceanotechnika) oraz kilku specjalistycznych (technicznych, ekonomicznych lub wojskowych). Natomiast brakuje kierunku studiów, który wypełniałby lukę między kształceniem przyrodniczym (oceanografia) a ogólnotechnicznym (oceanotechnika). Stąd powstał pomysł opracowania specjalności „morskiej” na magisterskich studiach uzupełniających z zakresu gospodarki przestrzennej. Zaproponowana specjalność obejmuje 480 godzin przedmiotów specjalizacyjnych (z tego na wykłady obowiązkowe i fakultatywne przypada 270 godzin, a na ćwiczenia i ćwiczenia terenowe 210 godzin), co daje 43% całości godzin, oraz 150 godzin przewidzianych na seminarium i pracownię magisterską. Łącznie daje to 630 godzin (czyli 57% całości) przeznaczonych na realizację specjalności.
DOIDOI:10.14746/rrpr.2017.37.09
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8747/8565
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?