Wybrane aspekty prowadzenia działalności deweloperskiej przez spółki celowe

Bartłomiej Gliniecki

Abstract

n/a
Author Bartłomiej Gliniecki (FLA / DCPIL)
Bartłomiej Gliniecki,,
- Department of Commercial and Private International Law
Other language title versions
Journal seriesRejent, ISSN 1230-669X, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol27
No6
Pages22-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonsumenci, nabywcy, deweloperzy, ustawa deweloperska, ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, umowa deweloperska, prospekt informacyjny, rękojmia, odpowiedzialność za wady, niedozwolone postanowienia umowne, spółka celowa, doświadczenie
Keywords in Englishconsumers, buyers, real estate developers, real estate developer's act, act on protection of buyers of flats and houses, dwellings, houses, real estate development contract, information sheet, guarantee, liability for defects, unfair and prohibited contractual terms, SPV, experience
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back