Wypływy wód podziemnych w dnach mis jeziornych na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego (Pojezierze Kaszubskie)

Roman Cieśliński , Jacek Piekarz

Abstract

The aim of the study was to locate and describe groundwater outflows in a selected lake basin. The second aim was to measure spring discharge and measure physical characteristics of the studied waters ( temperature, conductivity ). The time scope of the work comprised the period from January 2011 to September 2012. The spatial scope of the work included the area of Lake Raduńskie Górne located in the Kashubian Lake District in northern Poland. The study consisted mostly of fieldwork and reviewing archived materials. Four groundwater outflows were located in the course of the study. Their total discharge was 4.6 l·s-1 and ranged between 0.5 and 2.5 l·s-1. This produces an annual yield of about 145,000 m3·yr-1. This value is comparable to that for other lakes in the world. In effect, Lake Raduńskie Górne receives about 0.15% of its water from under-lake springs. This is a minute value in comparison with the lake’s total groundwater recharge ( 97 mln m3 per year ). However, it must be assumed that the actual number of under-lake springs is many times greater than that identified in the course of this study, which means that the share of water supplied in this manner is likely much higher and its effect on water chemistry and water levels in the lake is also likely much more pronounced.
Author Roman Cieśliński (FOG/IG/DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
, Jacek Piekarz (FOG)
Jacek Piekarz,,
- Faculty of Oceanography and Geography
Other language title versionsOutflows of groundwater at the bottoms of lake basins on the example of Lake Raduńskie Górne (Kashubian Lake District)
Journal seriesPrace Geograficzne, ISSN 1644-3586, e-ISSN 2083-3113, (B 14 pkt)
Issue year2017
No148
Pages55-79
Publication size in sheets1.20
Keywords in Polishwypływy wód podziemnych, jezioro, bilans wodny, zlewnia, źródło podjeziorne
Keywords in Englishgroundwater outflows, lake, water balance, basin, drowned source
Abstract in PolishCelem głównym opracowania było odnalezienie i opisanie wypływów wód podziemnych w misie wybranego jeziora. Prace miały charakter pilotażowy; obejmowały tylko małą część analizowanej misy jeziornej. Celem dodatkowym było zmierzenie wydajności źródeł zlokalizowanych na dnie misy jeziornej oraz określenie właściwości fizycznych analizowanej wody ( temperatura, przewodność właściwa ). Zakres czasowy badań objął okres od stycznia 2011 r. do września 2012 r., a przestrzenny – obszar Jeziora Raduńskiego Górnego zlokalizowanego na Pojezierzu Kaszubskim. Metody obejmowały prace terenowe oraz przegląd materiałów archiwalnych. W trakcie badań terenowych odnaleziono w misie Jeziora Raduńskiego Górnego cztery wypływy wód podziemnych. Ich łączna wydajność wyniosła4,6 dm3·s-1 i wahała się od 0,5 do 2,5 dm3·s-1 w zależności od punktu pomiarowego. Dodatkowo odnaleziono 15 wypływów wokół misy jeziora, których wydajność wyniosła 13,8 dm3·s-1.W przypadku wypływów podjeziornych – gdyby ich wydajność była stała, dałoby to w skali roku dopływ na poziomie około 145 000 m3, czyli Jezioro Raduńskie Górne otrzymywałoby ok. 0,15% dopływu z tego źródła zasilania. Jednakże dopływ ten jest prawdopodobnie zmienny sezonowo, przez co należy przyjąć, że w skali roku daje wartość na poziomie około 75 000 m3, co odpowiada udziałowi rzędu 0,08%. Należy założyć, że ze względu na przebadanie tylko ok. 0,5% powierzchni jeziora rzeczywista liczba takich źródeł jest wielokrotnie większa niż określona w trakcie badania. Potwierdzeniem tego faktu mogą być obliczenia bilansu wodnego wykonane dla jeziora, gdzie szacuje się, że dopływ do Jeziora Raduńskiego Górnego drogą podziemną wynosi 97 mln m3 rocznie. W przypadku zsumowania wydajności wypływów podjeziornychi tych zlokalizowanych wokół misy jeziora otrzymamy z kolei wynik na poziomie 18,4 dm3·s-1, co w skali roku daje wartość około 580 263 m3. Oczywiście i w tym przypadku jest ona zawyżona, gdyż część z wypływów pojawia się sezonowo, a wydajność jest zmienna w czasie.
DOIDOI:10.4467/20833113PG.17.003.6271
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/8965/
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?