Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

Emilia Dobrowolska

Abstract

The article describes the essence of academic entrepreneurship and spin-off firms. Moreover the article presents barriers of academic entrepreneurship development particularly: legal and organizational barriers, psychological and social barriers, power barriers, circumstances inside university and demand barriers. Then the activity of a spin-off firm was described. The firm produces liquid yeast which is used for making beer at home or by small breweries.
Author Emilia Dobrowolska ZSZ
Emilia Dobrowolska,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsCircumstances of academic entrepreneurship development based on the example of the University of Gdansk
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189
Issue year2016
Vol14
No2/1
Pages105-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa typu spin-off
Keywords in Englishacademic entrepreneurship, spin-off firms
Abstract in PolishW artykule przedstawiono istotę przedsiębiorczości akademickiej i przedsiębiorstw typu spin-off. Ponadto scharakteryzowano bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej: bariery prawno-organizacyjne, psychologiczno-społeczne, kompetencyjne, finansowe, wynikające z uwarunkowań wewnątrzuczelnianych i popytowe. Następnie przedstawiono działalność firmy typu spin-off produkującej płynne drożdże piwowarskie, która z powodzeniem znajduje nabywców swoich produktów wśród domowych piwowarów i małych browarów rzemieślniczych.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_8.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back