Rewizje wańkowiczowskie. "Szczenięce lata" w perspektywie współczesnych nurtów krytyki literackiej

Maksymilian Wroniszewski

Abstract

n/a
Autor Maksymilian Wroniszewski (WF)
Maksymilian Wroniszewski
- Wydział Filologiczny
Inne wersje tytułuThe reviews of Wańkowicz. The Puppy Years in the perspective of the contemporary trends in literary criticism
Tytuł czasopisma/seriiJednak Książki, ISSN , e-ISSN 2353-4699, (0 pkt)
Rok wydania2015
Nr3
Paginacja13-30
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,85
Słowa kluczowe w języku angielskimMelchior Wańkowicz, postcolonialism, gender studies, Polish gentry, Belarus
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/441/123
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Wroniszewski_Maksymilian_Rewizje_wankowiczowskie_2015.pdf Wroniszewski_Maksymilian_Rewizje_wankowiczowskie_2015.pdf 403,7 KB
Punktacja (całkowita)0
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?